Cambodia Travel

December 22, 2009

F1 Student Visa ไป USA, 4 ข้อผิดพลาดทั่วไปส่วนใหญ่นำนั้นเพื่อปฏิเสธสหรัฐอเมริกา Student Visa F1

4 ส่วนมากปัญหาทั่วไปที่มีผลต่อนักเรียนจากการไปสหรัฐอเมริกาในวีซ่านักเรียนทักษะภาษาอังกฤษไม่ใช่นักเรียนร้ายแรงเงินและพวกเขามีญาติผู้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งหมด. ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกับนักเรียนที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาพัฒนานักเรียนประเทศไม่ scrutinized มักจะให้เป็นระดับเดียวกันเป็นโอกาสที่พวกเขาจะอยู่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกามีมากน้อย.

1 ทักษะภาษาอังกฤษที่คุณต้องสามารถทำงานโรงเรียนในอังกฤษ. ก็ OK ว่าคุณจะต้องได้รับทักษะภาษาอังกฤษบางเพิ่มเติมเมื่อคุณได้รับในสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงสุดที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ. สูงกว่าคะแนน TOEFL ของคุณให้ดียิ่งขึ้นโอกาสในการได้รับอเมริกา F1 Visa หากต่ำเป็นจริงภายใต้การให้พูด 200 คุณอาจต้องการเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านและนำตัวเลขที่ได้เป็นจริงสำหรับส่วนมาก USA วีซ่าครั้งแรกคุณใช้มีโอกาสสูงสุดที่ท่านจะได้รับการยอมรับ.

2 คุณกำลังรู้สึกตัวเป็นไม่ได้เป็นนักศึกษาร้ายแรง. คิดอยู่ถ้าคุณไม่ได้เรียนจริงจังแล้วคุณควรจะยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณสามารถใช้คลาสบาง. นักเรียนร้ายแรงได้เกรดดีและพวกเขาใช้เวลาจำนวนมากชั้นเรียนในประเทศบ้านก่อนที่จะลองไปสหรัฐอเมริกา.

3 เงินซึ่งคาดว่านักเรียนส่วนใหญ่จะทำงานเมื่อพวกเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่คุณต้องมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองและจ่าย tuitions และค่าหนังสือของคุณก่อนที่คุณจะได้รับวีซ่า. งานที่ท่านจะหาประสบการณ์โรงเรียนเก่าเวลา pizza ส่วนเงินงานพิมพ์.

4 คุณมีญาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งหมด. มีอุบัติการณ์สูงของผู้ที่มีญาติในสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาจะไปทำงานที่เป็นญาติ; คุณคิดว่าจะช่วยให้ผู้สมัครแต่เป็นวิธีอื่นๆ.

ใดๆเหล่านี้ 4 ปัญหาง่ายแก้ไขหากคุณรู้สึกว่าหนึ่งในปัญหาเหล่านี้มีผลต่อคุณเป็นดีที่สุดในการพูดคุยกับนักกฎหมายคนเข้าเมืองหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะไฟล์ใบสมัครของคุณอีกครั้งงานแรกของคุณจะมีโอกาสที่ดีที่สุดของความสำเร็จเพื่อให้ได้รับสิทธิเป็นครั้งแรกเป็นขั้นตอนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: