Cambodia Travel

March 2, 2010

เรื่อง Time เวลา ฝัน – การ เดินทาง ใน เอา ท์ แบ็ ค ของ ชาว พื้นเมือง ออสเตรเลีย

บาง storytellers ที่ เก่า แก่ ที่สุด บน ดาวเคราะห์ มี ชาว พื้นเมือง ออสเตรเลีย, เรื่อง ที่ กลับ ไป นับ พัน และ นับ พัน ปี. คน ที่ เขา ติดตาม ancestry ของ พวก เขา ไป เจ็ด อุปกรณ์ สกี ของ ดาว ลูกไก่ ที่ มา ลง ไป ที่ โลก มนุษย์ นาน ปรากฏ ใน สิ่ง ที่ เรียก ว่า Dreamtime.

Landforms และ สัตว์ ของ ฟ ที่ เรา เห็น เพียง เป็น หิน waterholes, lizards Perente, kangaroos, เกรียงไกร แม้ จะ Uluru สำหรับ ชาว พื้นเมือง ออสเตรเลีย ไม่ใช่ สิ่ง ที่ พวก เขา ปรากฏ ขึ้นกว่า จะ ปรากฏ. พวก เขา เขียน เรื่องราว ใน พื้นที่ ธรรมชาติ ที่ ช่วย ให้ คน เดินทาง ด้วย การ ประกัน แน่นอน มากมาย, ระยะ ทาง ไม่มี เครื่องหมาย ของ แผ่นดิน.

เร็ว เรื่อง ชาว พื้นเมือง ออสเตรเลีย ผม เคย เห็น ตัว "เขียน" เป็น หนึ่ง ที่ บอก ฉัน โดย น้า ของ ชาว Pitjatnjatjara. ก็ ใน ภาพ วาด ที่ ครอบคลุม พื้น ผิว ของ ถำ้ หิน ขนาด เล็ก ทุก.

จิตรกรรม เรื่อง เป็น อย่าง น้อย 13,000 ปี; ครอบครัว ที่ อาศัย อยู่ ใน พื้นที่ นั้น ทุกรับผิดชอบ repainting ส่วน เรื่อง ที่ เป็น ของ พวก เขา ทุก ครั้ง ที่ มัน จะ กลาย เป็น เรื่อ เกินไป หรือ ชำรุด. ความ รับผิดชอบ นี้ ได้ รับ ผ่าน มา จาก รุ่น ที่ ถัด ไป อย่าง น้อย 650 รุ่น.

เรื่องราว ของ น้า บอก ฉัน ไม่ ได้ เป็น เพียง ใน ภาพ วาด แต่; จะ เขียน ลง ใน ที่ดิน ตัว. นี้ เป็น รุ่น Pitjatnjatjara ของ เรื่อง การ สร้าง Pleiadean ที่ บอก ใน รูป แบบ ต่างๆ มากมาย ทั่ว ฟ.

เดิน หลัง น้า คน ที่ เป็นภารโรง ของ ถำ้ ฉัน ได้ เรียน รู้ เกี่ยว กับ การ ล่า ที่ Nirunja ผู้ chased หลังจาก Kungkarangkalpa – เจ็ด พี่น้อง ผู้ ที่ มา ลง เพื่อ Earth. พี่น้อง ที่สุด หนี กลับ ไป ยัง ฟาก ฟ้า ที่ พวก เขา ได้ กลาย เป็น งู ที่ เรา เรียก ว่า ดาว ลูกไก่. Nirunja ตาม และ กลาย เป็น งู Orion ผู้ chases พวก เขา ยัง คง.

เรื่อง แนวทาง ของ ฉัน บอก ฉัน เรา เดิน เกิด ขึ้น พร้อม กัน ใน อดีต และ ปัจจุบัน. Nirunja เสมอ ใน การ ติดตาม ร้อน และ พี่น้อง อยู่ เสมอ fleeing. เขา เป็นcrouched รูป ใจ Western ฉัน สามารถ เห็น เป็น หิน. เขา เป็น ป่านนี้ เลื่อน ผ่าน ร้าว ใน ถำ้ และ พี่น้อง หญิง แม้ ตอน นี้ ได้ยิน เขา เพียง ใน เวลา ทำงาน จาก ถ้ำ ที่ พวก เขา ได้ รับ การ พักผ่อน. แสดง น้า ของ ฉัน footprints. เวลา อยู่ ตลอด กาล และ ตลอด ทั้ง ซ้ำ.

ผู้ สูงอายุ และ ฉัน ไต่ เนิน เขา เล็ก. พี่น้อง เป็น เพียง หน้า ของ เรา. พวก เขา เพียง แค่ เสมอ หน้า ของ เรา เนื่องจาก เคย ทำงาน จาก Nirunja. น้า สามารถ ดู พวก เขา fleeing; ฉัน จะ เห็น เฉพาะbushes แกน.

เรา ถึง ด้าน บน ของ เขา ที่ เหนือ ถำ้. พี่น้อง จะ ซ่อน จาก Nirunja ดังนั้น เขา วิ่ง ขวา มา แล้ว สไลด์ กลับ สู่ ถ้ำ ที่ พี่น้อง ยัง คง พักผ่อน. ต้องการ Mobius เส้น เรื่อง ต่อ เนื่อง loops กลับ เอง.

สิ่ง ที่ ฉัน คิด ว่า เป็น เพียง หิน ขนาด เล็ก บน เนิน มี พี่น้อง เตรียม เผ่น กลับ เข้า บ้าน ฟ้า ของ พวก เขา. ผู้ สูงอายุ สามารถ ชี้ งู ของ กัตติกา ใน เวลา กลางคืน เนื่องจาก เขา เห็น พี่น้อง แข่ง บ้านทุก วัน.

ฉัน นั่ง เท้า ของ ผู้ สูงอายุ เช่น เล็ก. ฝา หิน glistens ชีวิต. ฉัน มอง อย่าง รอบคอบ เพื่อ ดู ว่า ฉัน สามารถ จุด Nirunja รอ ฉก. ฉัน เริ่ม รู้ ว่า มัน ต้องการ ประสบการณ์ เรื่องราว ผ่าน ความ รู้สึก ทั้งหมด. และ ช้า ฉัน เริ่ม ได้ยิน เสียง ชีพจร ของ ตัว เอง Dreamtime.

ลิขสิทธิ์ 2,009 – เรื่องราว จาก หัวใจ

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: