Cambodia Travel

March 8, 2010

ฤดู ท่องเที่ยว – เก็บ ดอลลาร์ วาง ใน หัวใจ

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 11:23 pm

ช้า แต่ แน่นอน เรา ค่อยๆ เคลื่อน ออก จาก ฤดู หนาว และ ใน spring. ซึ่ง หมายความ ว่า เป็น เวลา ที่ จะ เริ่ม คิด เกี่ยว กับ แผนการ เดินทาง สำหรับ ฤดู ร้อน. ขณะ ที่ การ พัก ร้อน เป็น เหตุการณ์ จำเริญ, ทราบ ว่า ดอลลาร์ ไม่มี ค่า เดียวกัน มัน.

สำหรับ คน จำนวน มาก การเงิน โลก เป็น หนึ่ง ใน สิ่ง ที่ น่า สนใจ ที่ คุณ ฟัง หรือ อ่าน แต่ จริงๆ ไม่มี ผล ต่อ เรา. ดี มี บาง อย่าง เริ่ม เปลี่ยน เป็น ของ ปี ก่อน และ ย้าย ข้าง. ตลาด อสังหาริมทรัพย์ปัญหา เป็น สิ่ง ที่ เรา รู้สึก ว่า ทุก อย่าง โดย สันดาน. แต่ บรรดา ของ เรา ที่ ต้องการ เดินทาง จะ ไป สะดุ้ง โดย ผล กระทบ ของ เงิน ดอลลาร์ วาง.

ค่า ของ เงิน ดอลลาร์ จะ สามารถ summed ใน วลี "ล้ม ฟรี." มัน ถึง lows ไม่ เห็น มา ก่อน เนื่องจาก Great อาการ ซึม เศร้า. ผล ประโยชน์ นี้ ใน ชีวิต ทุก วัน เป็น ต้นทุน ของ สินค้า นำ เข้า หรือ สินค้า ที่ พึ่งพา การนำ เข้า จะ ไป up. วิธี up. น้ำมัน ที่ อยู่ ใน นำ เข้า ที่ ดี และ ท่าน ได้ ทราบ เกี่ยว กับ ราคา ก๊าซ.รวม ทั้ง อาหาร มี ย้าย รอบ รวม และ ที่ นำ ก๊าซ แพง. ผล ก็ คือ ราคา อาหาร.

สำหรับ อเมริกัน จำนวน มาก ราคา น้ำมัน จะ ไป จะ เปิด ตา จริง ฤดู ร้อน นี้. ราคา ใน ช่วง กลาง ถึง สูง สาม เหรียญ จะ พยากรณ์. บาง คน เชื่อ ว่า เรา อาจ บน สี่ ดอลลาร์ แกลลอน. ตัวเลข เหล่า นี้ จะ น่า กลัว. มัน จะ เสีย ค่า ใช้ จ่าย $ 100 ให้ กรอก SUV เฉลี่ย. ใน สั้น การ เดินทาง ถนน ใน ช่วง ฤดู ร้อน นี้ เป็น ความ คิด ที่ ดี แต่ การ เดินทาง อาจ จะ มี สั้น กว่า ที่ กำหนด ค่า cruising ลงถนน. อุตสาหกรรม RV ต้อง ประสาท.

เมื่อ เดินทาง มา ถึง คุณ อาจ จะ นั่ง ลง ก่อน ที่ จะ เดินทาง ไป ยุโรป ราคา. ดอลลาร์ ได้ หาย ไป ประมาณ ครึ่ง หนึ่ง ของ มูลค่า ของ มัน เมื่อ เทียบ กับ ยูโร. จะ จริงใจ, แนวคิด การ ทำ ยุโรป ใน ราคา ถูก กับ กระเป๋า เป้ สะพาย หลัง คือ ดี ไม่ ถูก อีก ต่อ ไป จึง. ยุโรป ยัง ไม่ เคย ถูก แต่ การ ไร้ สาระ ที่ จุด นี้.

หาก คุณ ต้องการ ออก จาก ประเทศ ทางออก ที่ ดี ที่สุด ของ คุณ จาก มุม มอง ทาง การเงิน น่า Asia.ประเทศไทย, กัมพูชา, เวียดนาม และ อินโดนีเซีย เป็น ข้อ ตกลง ทั้งหมด. สกุล เงิน ที่ มี การ ทำ ตาม ที่ ต่ำ เป็น ดอลลาร์ ดังนั้น ค่า ใหญ่ ของ คุณ คือ เที่ยว บิน. เมื่อ คุณ มี แต่ จะ ยิ่ง ใหญ่ ถูก และ ชายหาด จะ สวยงาม.

หาก คุณ เริ่ม คิด เกี่ยว กับ แผนการ วัน หยุด ฤดู ร้อน ของ คุณ ให้ แน่ใจ ว่า คุณ เริ่ม ต้น สิ่ง ราคา. เมื่อ คุณ ได้ รับ มากกว่า ช็อก สติ๊กเกอร์ คุณ สามารถ มอง หา ตัว เลือก หยุด ที่ จะ ไม่ เช็ด คุณ out.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: